Sådan påvirker vi verden

Vores aftryk skal ikke kun være smukt og funktionelt design. Vi vil også være stolte af vores arbejdsplads og bidrage til en bedre verden. Derfor fokuserer vi også på CSR og bæredygtighed.

Vores tilgang til CSR og bæredygtighed tager udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje med fokus på miljøpåvirkning, økonomi og social ansvarlighed. Omdrejningspunktet for vores indsatser er vores værdisæt: Ordentlig, ansvarlig, kvalitetsbevidst og omstillingsparat. Et værdisæt som vi arbejder aktivt med i hverdagen i forhold til vores vigtigste ressource – vores medarbejdere, i forhold til vores kunder, som udgør vores eksistensberettigelse og i forhold til den verden vi lever i – ikke mindst lokalt.

Vi arbejder kontinuerligt på at opretholde og udvikle et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, med tryghed i ansættelsen og en god tone og atmosfære i dagligdagen. Med medarbejdere af ca. 10 nationaliteter værdsætter og favner vi mangfoldighed og bidrager til diversitet og inklusion uanset race, køn, alder religion, seksuel orientering og social baggrund, ligesom vi tager ansvar for medarbejdernes faglige og personlige udvikling.

Vi er bevidste om, at vi alle er forpligtet til at beskytte miljøet i de områder, vi agerer. Vi søger derfor konstant muligheder for at reducere vores miljø- og klimamæssige aftryk gennem implementering af bæredygtige alternativer og løbende opfølgning på vores energiforbrug.

Produktion hos os sparer CO2, særligt hvis produktionen ellers ville ske i Fjernøsten og vi understøtter selvfølgelig vores kunders ønske om anvendelse af bæredygtige materialer i produktion. Vi bruger træpiller til opvarmning og har gennem mange år anvendt LED-lysrør, med lavt energiforbrug og lang levetid, på hele fabrikken.

Regnvand opsamles i egen sø og vi vasker alt materiale i genanvendeligt vand. Endelig har vi i tilknytning til fabrikken plantet grantræer på 20.000 kvm.

Arbejdet med social ansvarlighed er en integreret og naturlig del af vores forretning. Ved at holde en lang række produktionsopgaver i Danmark styrker vi beskæftigelsen blandt de ufaglærte på Lolland. Vi ansætter elever og via vores samarbejde med Lolland Kommune tilbyder vi praktikpladser og fleksjob til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og vi er i lokalmiljøet anerkendt for vores mangfoldighed.

Herudover støtter vi op omkring lokalmiljøet bl.a. gennem lokalt indkøb af ex. kontorartikler, kontormøbler, arbejdstøj, madvarer, frugt og kaffe, alt inden for en radius af 10 km, ligesom vi støtter en række lokale aktiviteter.